Hvad er Vellerup TidendeI starten vil bladet kun ligge her på www.velleruptidende.dk, hvor det kan læses og downloades til print. Vi har ingen indtægt der kan dække udgifter til tryk og distribution, og vil derfor opfordre jer til selv at printe, hvis I kender til en nabo der kunne have glæde af at læse bladet, men ikke er på nettet.

Vi har brug for gode historier, så har du lyst til at skrive et indlæg, så vil vi blive rigtig glade. Er du medlem af en roklub, nørkle-gruppe eller noget helt andet her i Vellerup Sommerby og gerne vil have den omtalt i bladet, så send en mail til redaktionen på: redaktionen@velleruptidende.dk


Grundreglerne for optagelse af indlæg: Tonen er anstændig (det betyder ikke at indlæg ikke må være kritiske). Påstande skal dokumenteres. Ved omtale af en grundejer, eller bestyrelsen, skal red. indhente kommentar fra den/de omtalte.

Vi håber ovennævnte har gjort dig nysgerrig og skulle du gå med en reporter i maven, vil skrive artikler, lave grafisk arbejde, fotografere eller andet i en redaktionsgruppe er der stadig ledige pladser.


Gå længere ned på siden for at se og downloade numre af Tidende

Har du et indlæg der skal i Tidende?

Skriv dine kontaktoplysninger til os, og lidt om hvad du gerne vil have med i Tidende. Så kontakter vi dig og aftaler det videre forløb.